Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB

Jesteśmy w pełni niezależną jednostką laboratoryjną. Na terenie niemal połowy Polski wykonujemy badania kontrolne zarówno z ramienia Nadzoru, Inwestora jak również prowadząc pełną i kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych. Badania przeprowadzamy poczynając od podłoża gruntowego po elementy konstrukcji. Obejmują one grunty podłoża, nasypów, kruszyw i mieszanek kruszywowych, warstw stabilizowanych, betonów oraz mas bitumicznych. Badania przeprowadzane są zgodnie ze specyfikacjami danej budowy oraz z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi.
Personel laboratorium stanowi kadra z doświadczeniem po obu stronach procesu inwestycyjnego tj. w laboratorium, wykonawstwie, jako inspektora robót drogowych, mostowych, konstrukcyjnych oraz ds. materiałowych/technologa na największych inwestycjach drogowych w kraju. Gwarantuje to wysoki poziom świadczonych usług oraz zapewnia doradztwo technologiczne dla danej budowy. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym. Wszystkie urządzenia posiadają świadectwa wzorcowania oraz kalibracji i są nadzorowane zgodnie z normą ISO 9001:9009. Naszym celem w niedługim czasie jest posiadanie akredytacji PCA.
Nasza działalność stale się rozwija jednocześnie poszerzając grono zadowolonych klientów. Obsługujemy zarówno odbiorców indywidualnych jak i duże przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy.

 

Badania drogowe

Badania są nieodzownym elementem każdej inwestycji drogowej. Oferujemy właściwy i pełny nadzór jakościowy każdego etapu robót, od badania podłoża po badania nawierzchni.


Badania betonu

Badania betonu mają na celu określenie jakości zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i betonu będącego już w konstrukcji.
Laboratorium

Laboratorium oferuje szeroki asortyment badań gruntów, cech fizyko-mechanicznych materiałów wsadowych do produkcji mieszanek kruszywowych, betonowych i mas bitumicznych oraz badania cementów, asfaltu i galantrii betonowej.

Z naszych usług korzystali: