Laboratorium

Laboratorium oferuje szeroki asortyment badań gruntów, cech fizyko-mechanicznych materiałów wsadowych do produkcji mieszanek kruszywowych, betonowych i mas bitumicznych oraz badania cementów, asfaltu i galanterii betonowej.

BADANIA KRUSZYW i MIESZANEK KRUSZYWOWYCH:

 • Analiza sitowa
 • Badanie mrozoodporności
 • Badanie nasiąkliwości
 • Oznaczenie gęstości nasypowej
 • Oznaczenie gęstości ziaren
 • Odporność na rozdrabnianie
 • Odporność na ścieranie
 • Kształt kruszywa (wskaźnik płaskości i kształtu)
 • Wskaźnik piaskowy
 • Zawartość części organicznych i zanieczyszczeń obcych
 • Wskaźnik nośności CBR
 • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej

BADANIA GRUNTÓW:

 • Badania przydatności do wbudowania
 • Analiza sitowa i areometryczna
 • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej (wg. Proctora)
 • Wskaźnik piaskowy
 • Kapilarność bierna
 • Wodoprzepuszczalność, wskaźnik filtracji
 • Oznaczenia rodzaju i stanu gruntów spoistych
 • Oznaczenie granicy plastyczności i płynności gruntów spoistych
 • Opracowywanie recept na grunt stabilizowany
 • Wskaźnik nośności CBR

BADANIA CEMENTÓW:

 • Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości cementu
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i na ściskanie beleczek

BADANIA GALANTERII BETONOWEJ:

 • Sprawdzenie wymiarów
 • Badanie wytrzymałości
 • Badanie nasiąkliwości
 • Ocena wyglądu
 • Badanie wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Ścieralność

BADANIA ASFALTÓW:

 • Penetracja w 25°C
 • Temperatura mięknienia
 • Temperatura łamliwości Frassa
 • Nawrót sprężysty

 
Laboratorium - TBB Laboratorium Drogowo-Budowlane

Z naszych usług korzystali: