Badania betonu

Badania betonu mają na celu określenie jakości zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i betonu będącego już w konstrukcji.

Badania obejmują:

  • Pobieranie i pielęgnacja próbek betonowych
  • Badanie konsystencji i zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej
  • Badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu
  • Oznaczenie nasiąkliwości betonu
  • Oznaczenie stopnia mrozoodporności betonu
  • Oznaczenie przepuszczalności (głębokość penetracji) wody przez beton
  • Badanie gęstości objętościowej betonu
  • Odwierty i badania odwiertów rdzeniowych
  • Badania nieniszczące – Młotek Schmidta
  • Badanie wytrzymałości na odrywanie – Pull- off

 
Badania Betonu - TBB Laboratorium Drogowo-Budowlane

Z naszych usług korzystali: