Badania drogowe

Badania są nieodzownym elementem każdej inwestycji drogowej. Oferujemy właściwy i pełny nadzór jakościowy każdego etapu robót, od badania podłoża po badania nawierzchni.

Badania obejmują:

  • Badania przydatności gruntów i mieszanek kruszywowych do wbudowania
  • Badania wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów podłoża i nasypów (Objętościomierz wodny i piaskowy, cylinder wbijany, sonda dynamiczna lekka)
  • Badanie dynamicznego modułu odkształcenia podłoża (Płyta dynamiczna)
  • Badanie wskaźnika odkształcenia i nośności (płyta statyczna VSS)
  • Opracowanie recept oraz badania warstw stabilizowanych,
  • Badania mas i warstw bitumicznych
  • Odwierty geotechniczne

 
Badania Drogowe - TBB Laboratorium Drogowo-Budowlane

Z naszych usług korzystali: