Ważniejsze Realizacje

 

 • 04.2009 – 10.2009 – „Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odc. przejście przez Korycin”
 • 09.2009 – 11.2010 – „Przebudowa drogi krajowej nr 58 odc. od granicy woj. warmińsko-mazurskiego i Podlaskiego – Szczuczyn”
 • 04.2010 – 10.2010 – „Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N”
 • 03.2010 – 07.2011 – „Przebudowa ulicy Gen. St. Maczka w Białymstoku” – obsługa laboratoryjna obiektów inżynierskich (most przez rzekę Białą, Wiadukt W1, W3, W3-L, W3-P, Estakady: E2, E4) oraz murów oporowych
 • 08.2010 – 10.2011 – „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odc. Krypno – Tykocin ETAP I”
 • 10.2010 – 12.2010 – „Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odc. przejście przez Skindzierz”
 • 06.2011 – 08.2013 – „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”
 • 11.2011 – 08.2013 – „Budowa ul. Andersa od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku” – obsługa laboratoryjna obiektów inżynierskich (Estakada E5, Przejście podziemne dla pieszych, Tunel pod ul. Wasilkowską),
 • 12.2011 – 07.2013 – „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin”. „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury”.
 • 05 – 08.2012 – „Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez cbn. k/m Kuriany na drodze krajowej nr 19 w km 66+381”
 • k/m Sztabin na DK nr 8 w km 706+634”.
 • 08.2012 – 12.2012 – „Budowa ulicy Serwisowej w Białymstoku, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”
 • 12.2012 – 07.2013 – „Budowa obwodnicy miejsc. Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 na odc. od km 197+550 do 205+557” – obsługa laboratoryjna obiektów inżynierskich (Wiadukt drogowy WD-2, Wiadukt drogowy WE-4, Wiadukt drogowy WE-7 oraz przepusty)
 • 12.2012 – 09.2014 – „Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów: wiadukt drogowy w km 128,152; wiadukt drogowy w km 130,476, przetarg 2Ga. Modernizacja linii kolekowej E65/C-E 65 na odc. Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów.”
 • 02.2013 – 09.2014 – „Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”
 • 08.2013 – 06.2014 – „Rozbudowa ulicy ul. Reja w Suwałkach od ul. Kowalskiego do ul. Armii Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655”.
 • 09.2013 – 11.2014 – „Budowa obwodnicy miejsc. Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów”.
 • 02 – 11.2014 – „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok km 614+850 – km 639+365 w zakresie wynikającym z ponownej analizy akustycznej – budowa ekranów akustycznych i ogrodzeń drogi”
 • 03 – 11.2014 – „Rozbudowa ulic Kościuszki i Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak od km 90+057,80 do km 90+642,00 – II etap”
 • 04 – 09.2014 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare” –
 • 04 – 08.2014 – „Budowa Al. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny w Białymstoku”
 • 08.2014 – 06.2015 – „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród”

 


Z naszych usług korzystali: